/ˈhakəθɒn/ Hackathon er en sammenslåing av de to ordene «hacking» og «marathon». Hacking fordi man skal finne en løsning. Og marathon fordi det skal skje innen en viss tidsramme, sammen med mange andre med samme mål.

Vi arrangerer digitale hackathons

Hva tilbyr vi?

Hackathon Norge tilbyr digitale hackathons – idédugnader som samler en gruppe mennesker i 48 timer for for å komme opp med løsninger på konkrete utfordringer. Deltakerne danner tverrfaglige team og jobber intenst sammen innenfor kreative og uformelle kreative rammer. 


Hackathons kan brukes i en rekke ulike settinger; for å løse konkrete oppgaver, komme opp med nye ideer, eller løse større utfordringer. Deltakerne kan utfordres på alt fra “Hva er den beste innloggingsløsningen for en app?” til “Hvordan kan vi løse klimakrisen?” 


I en slik løsningsdugnad kan hvem som helst delta, også de som vanligvis ikke er involvert i innovasjonsarbeid. Underveis lærer deltakerne om innovasjon og målet er å komme opp med velfungerende løsninger som kan realiseres i etterkant.
 

Vi arrangerer hackathons for:

bedrifter

organisasjoner

lokalsamfunn

for bedrifter
for organisasjoner
for lokalsamfunn

Om oss

Hackathon Norge er Norges første og eneste hackathon-byrå og ønsker å bidra til inkluderende innovasjon gjennom å arrangere hackathons for store og små kunder. Vi fasiliterer og organiserer hackathons som løser problemer, skaper samhold og stimulerer til læring!

Les historien vår

Pågående og tidligere hackathons