Vår historie


Teamet har jobbet sammen siden januar 2020 og i mars planla og organiserte de Hack the Crisis Norway, en nasjonal idédugnad som hadde til hensikt å finne løsninger på konsekvensene av Korona-situasjonen.

Dette gikk ikke usett av EU-kommisjonen som tok kontakt og teamet fungerte som nasjonal kurator for EUs hackathon EUvsVirus.

I april arrangerte Barentsregionen sitt eget hackathon og teamet fungerte da som rådgivere.