FAQ

Hvem kan bruke et hackathon?

Hackathon kan brukes av alle som har et problem eller utfordring de ønsker å løse! Hackathons blir brukt både av offentlige og private aktører og passer for både erfarene og nye problemløsere.

Hva er et hackathon?

Ordet Hackathon er en sammensetning av ordet hack og marathon. Formålet er å arbeide raskt, intenst og sammen for å komme opp med løsninger på et problem!